Nederlands
English Deutsch Francais

Kwaliteit

Door de toepassing van hoogwaardige technologieën, een geautomatiseerd besturingssysteem en een modern kwaliteit-controlesysteem heeft Eiproducten Wulro B.V. de mogelijkheid hoge normen met betrekking tot de voedselveiligheid te hanteren. De NCAE (Nederlandse Controle Autoriteit Eieren) voert de toegangscontrole uit op de binnenkomende eieren en daarnaast heeft Wulro meerdere certificaten en keurmerken, die de kwaliteit van de eiproducten waarborgen. Het EG erkenningsnummer van Wulro is EP6561.

Het gekwalificeerde personeel controleert en bewaakt de kwaliteit en normen van de overige grondstoffen en eindproducten in een eigen laboratorium. Het bedrijf voert de microbiologische onderzoeken uit in een extern geaccrediteerd laboratorium, dat dagelijks alle geproduceerde batches eiproduct onderzoekt op de gewenste microbiologische parameters.
Wulro B.V. staat onder toezicht van de NCAE, die controleert of Wulro en de eiproducten aan de geldende EG verordeningen 589/2008 (handelsnormen eieren) en 178/2002, 852/2004 en 853/2004 (EU Hygiëne pakket) voldoen. Wulro heeft als één van weinigen een erkenning voor de verwerking van eierschalen tot categorie-3-materiaal (EG 7974).

Sinds 2007 is Eiproducten Wulro B.V. BRC-gecertificeerd op het hoogste niveau (Grade A) en daarnaast heeft het bedrijf een door de NCAE goedgekeurde HACCP erkenning.
In 2010 werd het GMP+ B1 certificaat behaald voor de productie van voedermiddelen (gedroogde eierschalen), dit certificaat werd in 2012 uitgebreid met het GMP+ B4 certificaat voor transport van diervoeder, waarvoor Wulro een dedicated oplegger heeft.
 
In 2012 werd het KAT certificaat behaald (EP-007-NL) en in 2013 werd het BIO certificaat behaald (SKAL nummer 101879) en in 2014 het Kosher certificaat (20734).
Tenslotte werd in 2016 het Vlog / Ohne Gentechnik certificaat behaald (GRO00904) en in 2017 het HALAL certificaat, zodat Wulro U een breed scala aan gecertificeerde eiproducten kan leveren.

© wulro.nl | All rights reserved.